Kokko åpner i Stavanger høsten 2014.
Mer om konseptet.